روزهای شیرینش

نمیدانم این نگرانی بیخود چیست که نمیگذارد من با خیال راحت خوشحال باشم!! اگر این نگرانی نبود ، الان برایت میگفتم که این روزها با تو چه شیرین است!

با این حال ، با وجود تمام این نگرانی های بیخود، خوشحالم و از این روزهای شیرین با تو ، لذت میبرم !

/ 0 نظر / 16 بازدید