حال این روزها

اندر احوالات این روز های ما :

سه پلشک آید و زن زاید و مهمان برسد  /  عمه از قم برسد خاله ز کاشان برسد

/ 3 نظر / 16 بازدید