کوچک!

1- روانی میشم از دست آدمهای مغرور، آدمهای کوچک، کسایی که هیچی نیستند، میدونند که هیچی نیستند و برای اینکه هیچی نبودن خودشون رو مخفی کنند سعی میکنند خیلی بزرگ تر از خودشون رو کوچیک کنند.

/ 2 نظر / 32 بازدید
من دروغین

نگو که دلم خونه ... می خواستم تو همین زمینه مطلب بذارم دیدم اعصابم داغون میشه ... یه مهمونی بودم،طرف همچین در باب پروژه اش حرف می زد من گمان کردم دانشجویی دکتراست،چشمت روز بد نبینه که بعدا پرس جو کردم دیدم فوق دیپلمه! تو فقط ببین!!!!!!!!!!!!!!!!

عارفه

آره...من هم هر از گاهي مي‌نويسم هنوز، به ياد اون موقعها!