آینده

آینده بزرگترین دغدغه امروزمه! هرکدام از آینده‌هایی که برای خودم متصور میشم یک نقص دارند و این باعث میشه تا وقت رو برای تصمیم گیری از دست بدم. 2 تصویر از آینده دارم که هردوشون خیلی مبهم هستند.

وقتی تصور میکنم که من قراره توی این نقطه از زندگی متوقف بشم و وارد راه جدیدی بشم و از اینجا به بعد رو طور دیگه ای زندگی کنم، همه تصاویر رویایی و بلند پروازانه کودکی ایم به هم میخوره. از طرف دیگه ادامه راه های بلند پروازانه که من رو به خواسته هام نزدیک میکنند هم مستلزم از دست دادن خیلی چیزهاست. نکته اصلی که انتخاب رو مشکل میکنه اینکه که تصور دومی ریسک از دست دادن بعضی چیزها رو خیلی زیاد میکنه اما با قطعیت نمیتونه بگه که اونها رو از دست میدم یا نه؛ چیزهایی که اگر روزی مطمئن بشم اونها رو هیچ وقت نخواهم داشت، هرگز ادامه زندگی برام معنا نداره. همین عدم قطعیت باعث میشه تا انتخاب خیلی مشکل باشه.

کاش خدا مثل همیشه خودش وارد عمل بشه و چیزهایی رو رقم بزنه که خارج از اراده منه!

/ 0 نظر / 13 بازدید