چه روزهایی بود این روزا!... مطمئنم که هنوز درست نمیدونم  چی شده و چه طوری گذشته ! ..وقتی زمان بگذره و از بالا بخوام بهش نگاه بکنم ، حتما بهتر میفهمم که چی شده!

ظاهر قضیه اینه که پایان تلخی داشته ، خیلی تلخ ! اونقدر که به جرات میتونم بگم بدترین روزهای عمرم رو توی این ٢-٣ هفته اخیر داشتم ! ولی باز هم خدا رو شکر که تلخ تر از این نبود ، اصلا به خودم اطمینان ندارم که اگر اتفاقی بد تر از این میافتاد بازهم میتونستم بگم : خدا رو شکر ، هر چی خدا بخواد !!  یا نه!!..ختی فکر کردن بهش هم دیونه ام میکنه!

حتی با همین ٢-٣ خط ، این روزها ، باید جایی ثبت میشد !

 

/ 0 نظر / 14 بازدید