شرمنده ام ...

امشب قاطی ام!! دوست دارم خزعبلات بهم ببافم! اما هر چه فکر میکنم ، میبینم که جز شرمندگی چیزی برای گفتن ندارم!

 شرمنده ام از روی تو خدای خوبم، شرمنده ام که از شرم غفلت امشبم نمرده ام! مرا ببخش که انقدر ساده از کنار فراموش کاری هایم رد می شوم!

----------------------------

عزیز دلم که اینجا را میخوانی، مطمئن باش وجود تو هر لحظه و هر ثانیه مرا به خدایم نزدیک تر میکند. حظورت یاد آوری ام میکند که چه خدای مهربانی دارم!

/ 0 نظر / 13 بازدید