هيچ چيز توي اين دنيا ، به جز خدا نميتونه به آدم اميد بده!...وقتي از همه چيز و همه كس نا اميدي ، اگه فكر كني خدايي هست كه هميشه باهاته و هيچ وقت تنهات نميگذاره ، اون وقت دلت گرم ميشه ! ميگند يكي از گناهان خيلي بزرگ اينه كه آدم از خدا  نااميد بشه ، خود اين نشون ميده كه اگه به خدا اميد داشته باشي ، همه چيز خوب پيش ميره! ...كار خدا دير و زود داره(كه اونم از روي حكمته) ، ولي سوخت و سوز نداره!

ديدي بعضي آدم ها رو؟ از آسمون براشون سنگ ميباره ، بازم راضي اند به رضاي خدا! چه جوري ميتونند؟ خوش به حالشون!

/ 0 نظر / 12 بازدید