فکر

فعلا همین جا که هستی بمان!...لازم نیست اندفعه هی به این طرف و آن طرف پرواز کنی!....فقط در همین لحظه و همین ثانیه متوقف شو!...نمیخواهم بلند پروازی هایت برایم دردسر ایجاد کند!

/ 1 نظر / 15 بازدید
تلخون(kleopatra سابق)

اون قدیم ندیما یه موقع ها ایقدر می نوشتی که نمی شد تا آخرش خوند . کم حرف شدی[قلب]